Byggledning

Genom vår byggledare får du hjälp med uppföljning av byggprojektet och kontroll av att arbetet utförs i enlighet med uppgjorda handlingar och avtal. Ofta sträcker sig vårt åtagande hela vägen från anbudsinfordran fram till färdigt objekt.

Genom vår byggledare får du hjälp med uppföljning av byggprojektet och kontroll av att arbetet utförs i enlighet med uppgjorda handlingar och avtal. Ofta sträcker sig vårt åtagande hela vägen från anbudsinfordran fram till färdigt objekt. Byggledaren hanterar all administration av ett pågående byggprojekt och är dina ögon på byggplatsen. Där kontrolleras och övervakas produktionen - såväl utförandemässigt som tidsmässigt. Byggledaren är den enda kontaktperson du behöver gentemot entreprenörer, myndigheter och andra som berörs av projektet, exempelvis boende i ett flerfamiljshus. Byggets olika skeden dokumenteras vid regelbundna byggmöten med entreprenörerna. Byggledaren deltar även i möten med din styrgrupp. Vi kan även hjälpa till med utökade kontroller (dagkontroller) under byggtiden för att se till att det som är beställt/avtalat i kontraktet med entreprenören efterlevs.

pageImage

Åkermans Ingenjörsbyrå AB

042-12 00 10