Projektledning

I byggprojektets inledande skede gäller det att definiera omfattningen av det som ska utföras. Tillsammans går vi igenom alla krav och behov. Med hjälp av våra underkonsulter med kompetens inom rör, luft, el, mark, brand och energi kan vi åta oss det totala uppdraget.

I byggprojektets inledande skede gäller det att definiera omfattningen av det som ska utföras. Tillsammans går vi igenom alla krav och behov. Ibland behövs det också någon form av inventering eller förstudie. Beroende på typ av projekt kan en marknadsundersökning eller jämförelse mellan olika metoder vara värdefull. Oavsett, kan vi på Åkermans Ingenjörsbyrå förse dig med de underlag, undersökningar och förslag som behövs för att du och din styrgrupp ska kunna fatta avgörande beslut. När omfattningen definierats upprättar vi ett förfrågningsunderlag, bestående av handlingar som exempelvis ritningar, föreskrifter, beskrivningar och tidplaner. Förfrågningsunderlagets utformning är viktig för att de anbud som kommer in ska gå att jämföra på ett likvärdigt sätt. Vi hjälper dig också att välja ut entreprenörer som lämpliga att få vara med och räkna på just ditt objekt. Ett bra förfrågningsunderlag lägger grunden för ett bra entreprenadavtal, vilket i sin tur minimerar obehagliga överraskningar under byggets gång. Parallellt med förfrågan och upphandling behövs antagligen information till dem som berörs av projektet. Det kan vara hyresgäster, medlemmar i en bostadsrättsförening, grannar eller anställda. Information behöver förmedlas på flera sätt – oftast såväl skriven som framställd personligen vid samlingar och möten. Vi har både rutiner och kompetens för att sköta detta på bästa sätt. I det här skedet av projektet behöver också en bygglovsansökan skickas in, tillsammans med alla relevanta handlingar. Inga problem, det tar vi hand om.

pageImage

Åkermans Ingenjörsbyrå AB

042-12 00 10